Hos ØkoMatch sætter vi en ære i at hjælpe vores kunder med at lægge et realistisk budget, hvor vi – i tæt samarbejde med kunden – gennemgår og analyserer de opnåede og forventede resultater.

Det er kompliceret at lede en virksomhed, uanset størrelse. Erfaringen har vist, at det er umuligt for selv de dygtigste ledere at holde rede på alle virksomhedens planer, med mindre de udarbejdes skriftligt.

For både den nystartede iværksætter og den etablerede virksomhed er budgetlægning og budgetstyring derfor et fantastisk planlægningsværktøj.

Budgetlægning og budgetstyring giver ro i maven

Gennem budgetlægning og budgetstyring hjælper vi jer med:budgetleagning

• Øget overblik over den forventede omsætning og eventuelle afvigelser

• Styring af udgifter, både faste og uforudsete

• At være på forkant med virksomhedens udvikling.

Med ØkoMatch som samarbejdspartner kan budgetlægning og budgetstyring gøre en meget stor forskel.

Udover hjælp til budgetlægning og budgetstyring tilbyder vi også hjælp til økonomistyring og regnskabsstyring. Mange af kunderne hjælper vi desuden med regnskabsassistance som led i deres budgetstyring.

Vi bor i Birkerød, men har kunder i bl.a. Hørsholm, Hillerød, Farum og i dele af Nordsjælland.